Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych
z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim

Projekt realizowany w ramach Programu PL13 "Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu"
finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa

O projekcie

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2015


Projekt pt: „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim” realizowany jest przez Powiat Wąbrzeski.
Projekt został dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”.
Całkowita wartość projektu wynosi 4 194 085,00 PLN.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców Powiatu w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych.
W ramach projektu realizowane są następujące przedsięwzięcia:

  1. Badania profilaktyczne skierowane do kobiet i mężczyzn w wieku 40-79 lat w zakresie nowotworów oskrzeli i płuc, jelita grubego, piersi oraz gruczołu krokowego,
  2. Organizacja zajęć zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia oraz zajęć sportowych na terenie całego Powiatu,
  3. Zakup sprzętu sportowego i sprzętu agd do zdrowego gotowania dla miasta Wąbrzeźno oraz dla każdego sołectwa,
  4. Szkolenia dla kadry medycznej z zakresu badań profilaktycznych.

Udział we wszystkich badaniach i spotkaniach jest bezpłatny, ponadto dla wszystkich uczestników badań profilaktycznych oferujemy atrakcyjne nagrody

 

Informacja o Funduszach Norweskich

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).
W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

www.norwaygrants.org